Konpetentzi Orokorra

Titulu honen konpetentzia orokorra da ekipo-ondasunen mekanizazio bidezko fabrikazioa eta muntaia planifikatu, programatu eta kontrolatzea, fabrikatu beharreko produktuen prozesuari buruzko dokumentaziotik eta zehaztapenetatik abiatuta, eta kudeaketaren eta produktuaren kalitatea ziurtatuta; eta laneko arriskuen prebentziorako eta ingurumen babeserako sistemak gainbegiratzea.

Iraupena

 • 2 urte (2.000 ordu)

Sarrera Baldintzak

 • Batxilergo Titulua
 • Sarrera froga + =19 urte
 • Erdi Maila Titulua + Sarrera froga + =18 urte

Irteerak

 • Lan mundua
 • Unibertsitatea

Moduluak

1. Urtea

2. Urtea

MODULUAK

h/sem

h/año

MODULUAK

h/sem

h/año

Interpretazio grafikoa

4

132

Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa

10

240

Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen definizioa

7

231

Ordenagailuz lagundutako fabrikazioa (CAM)

2

48

Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen babesa

3+2

165

Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen programazioa

5

120

Fabrikazio prozesuen gauzatzea

6

198

Enpresa eta ekimen sortzailea

3

60

Produktuen egiaztapena

5

165

Produkzioaren programazioa

5

120

Laneko prestakuntza eta orientabidea

3

99

Produktu mekanikoak fabrikatzeko proiektua

50

Ingeles teknikoa

2

66

Lantokiko Prestakuntza

380

Denera

32

1056

Denera

25

955

Goierri Eskolaren bereizgarriak:

 • IKASLAN-en lan praktikak
 • Eskola-Enpresa praktikak (60 enpresa baino gehiago)
 • Proiektuetan eta talde-lanean oinarritutako ikasketak
 • Instalakuntza industrialak
 • Atzerriko Ikastetxeekin elkartrukeak
 • Ikasgaiak ingelesez
 • FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOA PROGRAMATZEKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Informazio ofiziala hemen

Competencia profesional

La competencia general de este título consiste en planificar, programar y controlar la fabricación por mecanizado y montaje de bienes de equipo, partiendo de la documentación del proceso y las especificaciones de los productos a fabricar, asegurando la calidad de la gestión y de los productos, así como la supervisión de los sistemas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Duración

 • 2 años (2.000 horas)

Condiciones de entrada

 • Título de Bachillerato
 • Prueba acceso + =19
 • Título de Grado Medio + Prueba acceso + =18

Salidas

 • Mundo laboral
 • Universidad

Módulos

1er Curso

2º Curso

MÓDULOS

h/sem

h/año

MÓDULOS

h/sem

h/año

Interpretación gráfica

4

132

Mecanizado por Control Numérico

10

240

Definición de procesos de mecanizado, conformado y montaje

7

231

Fabricación asistida por ordenador (CAM)

2

48

Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental

3+2

165

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

5

120

Ejecución de procesos de fabricación

6

198

Empresa e Iniciativa Emprendedora

3

60

Verificación de productos

5

165

Programación de la producción

5

120

Formación y Orientación Laboral

3

99

Proyecto de fabricación de productos mecánicos

50

Inglés Técnico

2

66

Formación en centro de trabajo

380

Total

32

1056

Total

25

955

Factores diferenciadores de Goierri Eskola:

 • Prácticas en centro de formación IKASLAN
 • Prácticas en Empresa (más de 60 empresas)
 • Estudios basados en proyectos y trabajo en equipo
 • Instalaciones industriales
 • Intercambio con centros extranjeros
 • Asignaturas en inglés
 • TÉCNICO SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

Información oficial aquí

0 Comentarios

Contesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

©2024 GOIERRI ESKOLA. 

Contacto

Lehenbailehen erantzuten saiatuko gara - Procuraremos responder lo antes posible

Enviando

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?