Titulazioa

 • Goi mailako teknikaria

Iraupena

 • 2 urte (2.000 ordu)

Sarrera Baldintzak

 • Batxilergo Titulua
 • Sarrera froga + =19 urte
 • Erdi Maila Titulua + Sarrera froga + =18 urte

Irteerak

 • Lan mundua
 • Unibertsitatea

Familia eta zikloak

Administrazio eta kudeaketa

 • Administrazio eta finantzak

Elektrizitate eta elektronika

 • Telekomunikazio eta informatika sistemak
 • Automatizazio eta errobotika industriala

Fabrikazio mekanikoa

 • Eraikuntza metalikoak
 • Diseinua fabrikazio mekanikoan
 • Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa

Instalakuntza eta mantenimendua

 • Mekatronika Industriala

Goierri Eskolaren bereizgarriak:

 • IKASLAN-en lan praktikak
 • Eskola-Enpresa praktikak (60 enpresa baino gehiago)
 • Proiektuetan eta talde-lanean oinarritutako ikasketak
 • Instalakuntza industrialak
 • Atzerriko Ikastetxeekin elkartrukeak
 • Ikasgaiak ingelesez

 

 • GOI MAILAKO LH INFORMAZIO OROKORRA

Titulación

 • Técnico de Grado Superior

Duración

 • 2 años (2.000 horas)

Condiciones de entrada

 • Título de Bachillerato
 • Prueba acceso + =19
 • Título de Grado Medio + Prueba acceso + =18

Salidas

 • Mundo laboral
 • Universidad

Familias y ciclos

Administración y gestión:

 • Administración y finanzas

Electricidad y electrónica:

 • Sistemas de telecomunicaciones e informáticos
 • Automatización y robótica industrial

Fabricación mecánica:

 • Construcciones metálicas
 • Diseño en fabricación mecánica
 • Programación de la producción en fabricación mecánica

Instalación y mantenimiento:

 • Mecatrónica industrial

Factores diferenciadores de Goierri Eskola:

 • Prácticas en centro de formación IKASLAN
 • Prácticas en Empresa (más de 60 empresas)
 • Estudios basados en proyectos y trabajo en equipo
 • Instalaciones industriales
 • Intercambio con centros extranjeros
 • Asignaturas en inglés

 

 • INFORMACIÓN GENERAL FP GRADO SUPERIOR

0 Comentarios

Contesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

©2024 GOIERRI ESKOLA. 

Contacto

Lehenbailehen erantzuten saiatuko gara - Procuraremos responder lo antes posible

Enviando

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?