Konpetentzi Orokorra

Titulu honen konpetentzia orokorra honetan datza: fabrikazio mekanikoko produktuak, txapa prozesatzeko tresnak, eta polimeroetarako, galdaketako, forjaketako, estanpazioko edo pulbimetalurgiako moldeak eta ereduak diseinatzea; kalitatea ziurtatuta, eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia betez.

Iraupena

 • 2 urte (2.000 ordu)

Sarrera Baldintzak

 • Batxilergo Titulua
 • Sarrera froga + =19 urte
 • Erdi Maila Titulua + Sarrera froga + =18 urte

Irteerak

 • Lan mundua
 • Unibertsitatea

Moduluak

1. Urtea

2. Urtea

MODULUAK

h/sem

h/año

MODULUAK

h/sem

h/año

Interpretación gráfica

6

198

Txapa prozesatzeko eta estanpatzeko tresnen dis

10

240

Produktu mekanikoen diseinua

9

297

Galdaketako moldeen eta ereduen diseinua

6

120

Fabrikazioaren automatizazioa

6

198

Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua

6

140

Fabrikazio mekanikoko Teknikak

6

198

Enpresa eta ekimen sortzailea

3

60

Laneko prestakuntza eta orientabidea

3

99

Produktu mekanikoak fabrikatzeko proiektuastrong>

50

Ingeles teknikoa

2

66

Lantokiko Prestakuntza

360

Denera

32

1056

Denera

25

960

Goierri Eskolaren bereizgarriak:

 • IKASLAN-en lan praktikak
 • Eskola-Enpresa praktikak (60 enpresa baino gehiago)
 • Proiektuetan eta talde-lanean oinarritutako ikasketak
 • Instalakuntza industrialak
 • Atzerriko Ikastetxeekin elkartrukeak
 • Ikasgaiak ingelesez
 • FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Informazio ofiziala hemen

Competencia profesional

La competencia general de este título consiste en diseñar productos de fabricación mecánica, útiles de procesado de chapa, moldes y modelos para polímeros, fundición, forja, estampación o pulvimetalurgia, asegurando la calidad, y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

Duración

 • 2 años (2.000 horas)

Condiciones de entrada

 • Título de Bachillerato
 • Prueba acceso + =19
 • Título de Grado Medio + Prueba acceso + =18

Salidas

 • Mundo laboral
 • Universidad

Módulos

1er Curso

2º Curso

MÓDULOS

h/sem

h/año

MÓDULOS

h/sem

h/año

Interpretación gráfica

6

198

Dis. útiles para procesar chapa y estampación

10

240

Diseño de Productos Mecánicos

9

297

Diseño de moldes y modelos de fundición

6

120

Automatización de la fabricación

6

198

Diseño de moldes para productos poliméricos

6

140

Técnicas de Fabricación Mecánica

6

198

Empresa e Iniciativa Emprendedora

3

60

Formación y Orientación Laboral

3

99

Proyecto de fabricación de productos mecánicos

50

Inglés Técnico

2

66

Formación en centro de trabajo

360

Total

32

1056

Total

25

960

Factores diferenciadores de Goierri Eskola:

 • Prácticas en centro de formación IKASLAN
 • Prácticas en Empresa (más de 60 empresas)
 • Estudios basados en proyectos y trabajo en equipo
 • Instalaciones industriales
 • Intercambio con centros extranjeros
 • Asignaturas en inglés
 • TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

Información oficial aquí

0 Comentarios

Contesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

©2024 GOIERRI ESKOLA. 

Contacto

Lehenbailehen erantzuten saiatuko gara - Procuraremos responder lo antes posible

Enviando

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?