Konpetentzi Orokorra

Titulu honen konpetentzia orokorra honetan datza: neurrirako instalakuntza automatikoen garapena eta muntaketa proiektuen kudeaketa, sistema industrialetako prozesuen erregulazio eta kontrola, muntaiaren exekuzioa eta gainbegiratzea eta sistema horien martxan jartzea; kalitatea ziurtatuta, eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia betez.

Iraupena

 • 2 urte (2.000 ordu)

Sarrera Baldintzak

 • Batxilergo Titulua
 • Sarrera froga + =19 urte
 • Erdi Maila Titulua + Sarrera froga + =18 urte

Irteerak

 • Lan mundua
 • Unibertsitatea

Moduluak

1. Urtea

2. Urtea

MODULUAK

h/sem

h/año

MODULUAK

h/sem

h/año

Sistema elektriko, pneumatiko eta hidraulikoak

5

165

Sistema programagarri aurreratuak

4

100

Sistema sekuentzial programagarriak

5

165

Errobotika industriala

4

100

Erregulazio eta neurketa sistemak

5

165

Komunikazio industrialak

7

160

Potentziako sistemak

6

198

Automatizazio industrialeko sistemen integrazioa

7

160

Dokumentazio teknikoa

3

99

Enpresa eta ekimen sortzailea

3

72

Informatika industriala

3

99

Automatizazio eta errobotika industrialeko proiektua

50

Laneko prestakuntza eta orientabidea

3

99

Lantokiko Prestakuntza

360

Ingeles teknikoa

2

66

Denera

25

960

Denera

32

1056

Goierri Eskolaren bereizgarriak:

 • IKASLAN-en lan praktikak
 • Eskola-Enpresa praktikak (60 enpresa baino gehiago)
 • Proiektuetan eta talde-lanean oinarritutako ikasketak
 • Instalakuntza industrialak
 • Atzerriko Ikastetxeekin elkartrukeak
 • Ikasgaiak ingelesez
 • AUTOMATIZAZIO ETA ERROBOTIKA INDUSTRIALEAN GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Informazio ofiziala hemen

Competencia profesional

La competencia general de este título consiste en desarrollar y gestionar proyectos de montaje y mantenimiento de instalaciones automáticas de medida, regulación y control de procesos en sistemas industriales, así como supervisar o ejecutar el montaje, mantenimiento y la puesta en marcha de dichos sistemas, respetando criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente y al diseño para todos.

Duración

 • 2 años (2.000 horas)

Condiciones de entrada

 • Título de Bachillerato
 • Prueba acceso + =19
 • Título de Grado Medio + Prueba acceso + =18

Salidas

 • Mundo laboral
 • Universidad

Módulos

1er Curso

2º Curso

MÓDULOS

h/sem

h/año

MÓDULOS

h/sem

h/año

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos

5

165

Sistemas programables avanzados

4

100

Sistemas secuenciales programables

5

165

Robótica industrial

4

100

Sistemas de medida y regulación

5

165

Comunicaciones industriales

7

160

Sistemas de potencia

6

198

Integración de sistemas de automatización industrial

7

160

Documentación técnica

3

99

Empresa e Iniciativa Emprendedora

3

72

Informática industrial

3

99

Proyecto de automatización y robótica industrial

50

Formación y Orientación Laboral

3

99

Formación en centro de trabajo

360

Inglés Técnico

2

66

Total

25

960

Total

32

1056

Factores diferenciadores de Goierri Eskola:

 • Prácticas en centro de formación IKASLAN
 • Prácticas en Empresa (más de 60 empresas)
 • Estudios basados en proyectos y trabajo en equipo
 • Instalaciones industriales
 • Intercambio con centros extranjeros
 • Asignaturas en inglés
 • TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

Información oficial aquí

0 Comentarios

Contesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

©2024 GOIERRI ESKOLA. 

Contacto

Lehenbailehen erantzuten saiatuko gara - Procuraremos responder lo antes posible

Enviando

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

¿Olvidó sus datos?